Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX

Abstrakt

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki budynków oraz wskazano potrzebę wprowadzenia mechanizmów ochrony informacji w protokole komunikacyjnym standardu KNX. Zaprezentowano trzy różne metody ochrony informacji opracowane dla systemu KNX: EIBsec, KNX Data Security oraz metodę autorską. Porównano ich właściwości oraz przedstawiono potencjalne obszary zastosowań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki strony 526 - 534
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Porzeziński M.: Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX// W : Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki/ ed. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2015, s.526-534
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi