Chapter 20. Biodegradability of synthetic and mineral base oils - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 20. Biodegradability of synthetic and mineral base oils

Abstrakt

Zbadano biodegradację wybranych olejów bazowych za pomocą Testu Zamkniętej Butelki(OECD 301D). Wykazano, że wszystkie zbadane oleje są bardzo słabo biodegradowalne, rozkład wynosił jedynie 3-14 %. Najwyższa biodegradacja (14 %) zaszła w przypadku dodekanu, najniższa (3%) w przypadku oleju bazowego SAE 30/95.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Oils & Fuels for Sustainable Development. strony 156 - 160
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hallmann E., Tomczak-Wandzel R.: Chapter 20. Biodegradability of synthetic and mineral base oils// Oils & Fuels for Sustainable Development./ ed. eds: J. Hupka, R. Aranowski, C. Jungnickel, A. Tonderski. Gdańsk: Technical University, 2008, s.156-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi