METODY KONTROLI OLEJOW SMAROWYCH EMITOWANYCH DO ŚRODOWISKA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODY KONTROLI OLEJOW SMAROWYCH EMITOWANYCH DO ŚRODOWISKA

Abstrakt

Emitowane do środowiska oleje smarowe wykorzystywane w otwartych układach tnących, głowicach harwesterów, powinny zawierać wyłącznie biodegradowalne składniki. Składniki środków smarowych produkowanych z ropy naftowej wykazują negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie, dlatego ich stosowanie w otwartych układach tnących powinno być zabronione, a użycie karane.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Nowak P., Kucharska K., Kamiński M. A.: METODY KONTROLI OLEJOW SMAROWYCH EMITOWANYCH DO ŚRODOWISKA// XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów/ ed. Politechnika Warszawska Warszawa: , 2018, s.1-6
Bibliografia: test
 1. Aluyor EO, Ori-jesu M. Biodegradation of mineral oils -A review. African J Biotechnol 2009;8:915-20. otwiera się w nowej karcie
 2. Krzemińska S, Irzmańska E. ZAGROŻENIE OLEJAMI MINERALNYMI NA STANOWISKACH PRACY. Med Pr 2011;62:435-43.
 3. Klamerus-Iwan A, Błońska E, Lasota J, Kalandyk A, Waligórski P. Influence of Oil Contamination on Physical and Biological Properties of Forest Soil after Chainsaw Use. Water Air Soil Pollut 2015;226-389. doi:10.1007/s11270-015-2649-2. otwiera się w nowej karcie
 4. Luna FMT, Cavalcante JB, Silva FON, Cavalcante CL. Studies on biodegradability of bio- based lubricants. Tribol Int 2015;92:301-6. doi:10.1016/j.triboint.2015.07.007. otwiera się w nowej karcie
 5. Beran E. Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność i wybrane właściwości eksploatacyjne. Prace Nauk. Wrocław: 2008.
 6. Elżbieta Beran. Ocena biodegradowalności słabo rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych na przykładzie olejów smarnych. Probl Ekol 2008;12:153-9.
 7. Beran E. Biodegradowalność jako nowe kryterium w ocenie jakości olejów smarowych. Przem Chem 2005;5:320-8.
 8. Cain RB. Biodegradation of Lubricants. 8th Int Biodeterior Biodegrad 1991:249-75.
 9. Włodarczyk-Makuła M. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi. Środowisko 2013;21:12-6.
 10. Neri F, Foderi C, Laschi A, Fabiano F, Cambi M, Sciarra G, et al. Determining exhaust fumes exposure in chainsaw operations. Environ Pollut 2016;218:1162-9. doi:10.1016/j.envpol.2016.08.070. otwiera się w nowej karcie
 11. Gawęda E, Bednarek K, Szydło Z. Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową. Bezpieczeństwo Pr 2005;12:11-4.
 12. Rogoś E, Urbański A. Charakterystyki tribologiczne roślinnych olejów bazowych dla olejów hydraulicznych. Tribologia 2010;5:201-12. otwiera się w nowej karcie
 13. Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F. n.d.
 14. Rozporządzanie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). n.d.
 15. Decyzja generalnego dyrektora LP nr 243 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. n.d. otwiera się w nowej karcie
 16. Organization for Economic Co-operation and Development (2006) OECD Guidlines for the Testing of Chemical, Paris, France. n.d. otwiera się w nowej karcie
 17. Zajezierska A, Ptak S. Badania biodegradowalności smarów plastycznych. Nafta-Gaz 2015;LXXI:793-9. doi:10.18668/NG2015.10.11. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi