Charakterystyka fundamentów obiektów zabytkowych Gdańska. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka fundamentów obiektów zabytkowych Gdańska.

Abstrakt

Praca dotyczy sposobów posadowienia obiektów zabytkowych Gdańska. Na tle historycznego rozwoju budownictwa miasta, przedstawiono charakterystyczne dla Gdańska sposoby posadowienia obiektów zabytkowych. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne warunki geotechniczne podłoża, najczęściej wykorzystywane, typowe dla kolejnych okresów historycznych materiały budowlane oraz jakość warsztatu budowlanego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 142 - 149,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dardzińska I., Przewłócki J.: Charakterystyka fundamentów obiektów zabytkowych Gdańska.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2002), s.142-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi