Charakterystyka wad w szynach kolejowych wykrytych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew ze szczególnym uwzględnieniem wad 227 squat - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka wad w szynach kolejowych wykrytych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew ze szczególnym uwzględnieniem wad 227 squat

Abstrakt

Diagnostyka szyn kolejowych ma istotne znaczenie przy ocenie stanu technicznego nawierzchni kolejowej. Rosnąca liczba wykrywanych wad kontaktowo-zmęczeniowych stawia przed diagnostami nowe wyzwania. W artykule scharakteryzowano wady 227 squat obserwowane na odcinku doświadczalnym zlokalizowanym na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew. Wskazano czynniki wpływające na ich powstawanie i rozwój. Porównano wyniki prowadzonych obserwacji (badań wizualnych) z wynikami badań defektoskopowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zariczny J., Grulkowski S.: Charakterystyka wad w szynach kolejowych wykrytych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew ze szczególnym uwzględnieniem wad 227 squat// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. -Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.. -., nr. nr 3 (99) (2012), s.349-3634
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi