Ciągły pomiar szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ciągły pomiar szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych

Abstrakt

W artykule opisano zasady przeprowadzania pomarów i szerokości toru i żłobków na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce i Niemczech. Następnie omówiono metodykę wykonania pomiarów ciągłych szerkokości i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierza elektronicznego TEC-1435. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzalność wyników pomiarów z uwzględnieniem kierunku jazdy toromierzem na torze zasadniczym i zwrotnym oraz przejazd przez miejsca nieciągłości toków szynowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Ciągły pomiar szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych// Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport.. -., nr. nr 95 (2010), s.263-274
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi