Communication and public participation in integrated water resources management in accordance with the European Water Framework Directive (Poland) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Communication and public participation in integrated water resources management in accordance with the European Water Framework Directive (Poland)

Abstrakt

W pracy przedstawiono proces komunikacji i udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w Polsce na podstawie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Środowiska jak również projektu pilotowego realizowanego przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krakowie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Smerom k integrovanému manažmentu povodia : Zbornik prispevkov z medzinárodnej konferencie pri priležitosti 55. výročia vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva = Towards integrated river basin management : International Expert Consultation-cum-Conference on the Occasion of the 55th anniversary of Founding the Water Research Institute, Častá - Papiernička, 29.5. - 2.6.2006 strony 256 - 259
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mąkinia J.: Communication and public participation in integrated water resources management in accordance with the European Water Framework Directive (Poland)// Smerom k integrovanému manažmentu povodia : Zbornik prispevkov z medzinárodnej konferencie pri priležitosti 55. výročia vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva = Towards integrated river basin management : International Expert Consultation-cum-Conference on the Occasion of the 55th anniversary of Founding the Water Research Institute, Častá - Papiernička, 29.5. - 2.6.2006/ ed. ed. Tatiana Šimková. Bratislava, Slovensko: cop. © Výsokoumný ústav vodného hospodárstva, 2006, s.256-259
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi