Compaction control at Gdynia Port with CPTU and DMT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Compaction control at Gdynia Port with CPTU and DMT

Abstrakt

Opis realizacji zagęszczenia wgłębnego nawodnionych piasków. Kontrola wykonanych prac z zastosowaniem sondowań statycznych i badań dylatometrycznych. Porównanie wyników przed i po wykonaniu vibroflotacji. Stwierdzono wyraźny przyrost oporu na stożku sondy statycznej oraz wartości modułu odkształcenia w zagęszczanej warstwie.Badanie dylatometryczne było bardziej wrażliwe na zmianę stanu gruntu po zagęszczeniu niż sondowanie statyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
TRANSVIB 2006 : Symposium International sur le Vibrofoncage et la Vibrocompaction = International Symposium on Vibratory Pile Driving and Deep Soil Vibratory Compaction, Paris, 21-22 September 2006 strony 121 - 129
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L., Kozak P.: Compaction control at Gdynia Port with CPTU and DMT// TRANSVIB 2006 : Symposium International sur le Vibrofoncage et la Vibrocompaction = International Symposium on Vibratory Pile Driving and Deep Soil Vibratory Compaction, Paris, 21-22 September 2006/ ed. eds: H. Gonin, A. Holeyman, F. Rocher-Lacoste Paris: Lab. Central des Ponts et Chaussees, 2006, s.121-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi