Comparison of s-factor according to SOLAS and SEM for ro-pax vessels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of s-factor according to SOLAS and SEM for ro-pax vessels

Abstrakt

Pokazano różnice pomiędzy mnożnikami s dla promów pasażerskich, obliczonych wg konwencji SOLAS oraz metody statycznej równoważności (SEM). Obliczenia wykonane dla promu ''Polonia'' i statku prostopadłościennego wskazują na cztery wnioski. 1) W wypadku małej stateczności, mnożniki s wg SOLAS są zdecydowanie mniejsze od s wg SEM, 2) im mniejsza stateczność, tym większe różnice między nimi, 3) konwencja SOLAS niedoszacowuje rzeczywiste bezpieczeństwo statku, 4) stopień niedoszacowania wzrasta z wielkością statku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
11th International Ship Stability Workshop, 2010 : proceedings, Wageningen, Netherlands June 21st-23rd 2010 strony 148 - 152
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pawłowski M.: Comparison of s-factor according to SOLAS and SEM for ro-pax vessels// 11th International Ship Stability Workshop, 2010 : proceedings, Wageningen, Netherlands June 21st-23rd 2010/ ed. F. van Walree. : , 2010, s.148-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi