Controling w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Controling w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania controllingu do badania zagrożeń w procesie pracy. Dla oceny rozwiązań usprawniających wprowadzono pojęcie oszczędności zasobu typu praca i typu materiał, zużywanych w procesie realizacji zadań wytwórczych. Artykuł podkreśla możliwość osiągania efektów ekonomicznych (ograniczenia kosztów) w wyniku poprawy warunków pracy.CONTROLLING IN WORK SAFETY MANAGEMENTThe article presents the possibility of using controlling in risk in assessment the work process. Rationalization solutions are analysed with the help of a concept of the economization of work and material resources used in the process of production tasks realization. The article stresses the possibility of achieving economic effects (cost reduction) as a result of working conditions improvement.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stachowski W.: Controling w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi