Cost Effective Corrosion and Fatigue Monitoring for Marine Transport Products - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cost Effective Corrosion and Fatigue Monitoring for Marine Transport Products

Abstrakt

W artykule omówiono genezę i główne założenia projektu badawczego "Cost Effective Corrosion and Fatigue Monitoring for Transport Products'' o kryptonimie CORFAT, realizowanego w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przedstawiono cele i metodykę badań, zalety nowej nowej metodyki monitorowania statków, zadania projektu, zalety i ograniczenia metody Emisji Akustycznej (EA), opis innych metod badań nieniszczących (NNDT). Zaprezentowano aparaturę wytworzoną w projekcie oraz przedstawiono wybrane wyniki badań uzyskane podczas prób na statkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W : 4 Konferencja Naukowo-Techniczna : Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych DMIUT 2012, Gdańsk, 31.05-02.06. 2012
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bugłacki H., Tscheliesing P., Jagenbrein A., Baran I.: Cost Effective Corrosion and Fatigue Monitoring for Marine Transport Products// W : 4 Konferencja Naukowo-Techniczna : Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych DMIUT 2012, Gdańsk, 31.05-02.06. 2012 / ed. B. Augustyniak Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2012,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi