Current challenges and methodological issues of functional safety and security management in hazardous technical systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Current challenges and methodological issues of functional safety and security management in hazardous technical systems

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie problemów oceny ryzyka w kontekście stosowania systemów elektrycznych / elektronicznych / programowalnych elektronicznych (E/E/PE) z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego i zabezpieczeń (ochrony). Zadaniem rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego jest efektywne redukowanie ryzyka wychodząc z poziomu nieakceptowanego. Ryzyko jest definiowane jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia szkody i krytyczności tej szkody. Ochrona polega na zabezpieczeniu szeroko rozumianych aktywów, włączając w to systemy E/E/PE lub przyrządowe systemy bezpieczeństwa SIS, od potencjalnych zagrożeń, w tym cyberataków. W artykule przedstawia się aktualne wyzwania i problemy metodyczne integrowania aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego i zabezpieczeń (ochrony) w systemach programowalnych do sterowania i zabezpieczania przemysłowych obiektów i systemów podwyższonego ryzyka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars nr 3, strony 39 - 51,
ISSN: 2084-5316
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Current challenges and methodological issues of functional safety and security management in hazardous technical systems// Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars. -Vol. 3., nr. no. 1 (2012), s.39-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi