Czy na kanalizacji wód opadowych celowe jest stosowanie studzienki spadowej? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy na kanalizacji wód opadowych celowe jest stosowanie studzienki spadowej?

Abstrakt

Kanalizacja wód opadowych. Studzienka w sytuacji różnic rzędnych wlotu i wylotu. Specyfika pracy. Brak celowości studzienek spadowych z rurą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 45 - 47,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Czy na kanalizacji wód opadowych celowe jest stosowanie studzienki spadowej? // Instal. -., nr. nr 6 (2011), s.45-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi