Czynniki kształtujące bilans płatniczy w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki kształtujące bilans płatniczy w Polsce.

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę struktury bilansu płatniczego Polski oraz jego poszczególnych rachunków. Pokazano wielkość, strukturę i udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wypłatach dochodów dla nierezydentów. Przedstawiono wielkość i strukturę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 160 - 168,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Czynniki kształtujące bilans płatniczy w Polsce.// Pieniądze i Więź. -., nr. 4(21) (2003), s.160-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi