Czynniki ludzkie w analizie rozwiązan bezpieczeństwa funkcjonalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki ludzkie w analizie rozwiązan bezpieczeństwa funkcjonalnego

Abstrakt

Artykuł opisuje wybrane zagadnienia związane z uwzględnianiem czynników ludzkich podczas projektowania warstw zabezpieczeniowych w instalacjach przemysłowych podwyższonego ryzyka, w tym systemu alarmowego. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia oraz zasady zaproponowane w poradniku EEMUA zarysowano sposób projektowania oraz użytkowania systemu alarmowego z uwzględnieniem analizy niezawodności człowieka HRA (ang. Human Reliability Analysis) w ramach oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego i redukcji ryzyka do poziomu akceptowanego za pomocą warstwowego systemu zabezpieczeniowego takiego obiektu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezpieczeństwo przemysłowe. T.3 strony 27 - 33
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kacprzak P., Kosmowski K.: Czynniki ludzkie w analizie rozwiązan bezpieczeństwa funkcjonalnego// Bezpieczeństwo przemysłowe. T.3/ ed. red. M. Urbaniak. Warszawa: Klub ''Paragraf 34'', 2009, s.27-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi