Czynniki sukcesu organizacji telepracy w świetle badań empirycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki sukcesu organizacji telepracy w świetle badań empirycznych.

Abstrakt

W opracowaniu została próba identyfikacji i analizy czynników decydujących o sukcesie organizacji telepracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przeprowadzono badania empiryczne wśród użytkowników telepracy przy pomocy metody ankietowania. Wykorzystano procedurę segmentacji podziału niejednorodnej zbiorowości elementów przez zastosowanie wybranych metody taksonomii numerycznej. Dokonano wyróżnienia elementów struktury przedmiotowej i podmiotowej organizacji telepracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Electronic commerce. Badania i rozwój. strony 47 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grabosz J.: Czynniki sukcesu organizacji telepracy w świetle badań empirycznych.// Electronic commerce. Badania i rozwój. / ed. A. Tubielewicz. Gdańsk : P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., Międzywydz. Koło E-Com- merce, Electronic Marketing, 2003, s.47-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi