Degradacja sztywności słupów budynku na skutek działania pionowego obciążenia uderzeniowego w czasie wstrząsów sejsmicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja sztywności słupów budynku na skutek działania pionowego obciążenia uderzeniowego w czasie wstrząsów sejsmicznych

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zachowania się słupów budynku poddanych deformacji poziomej (skutek działania sił sejsmicznych) oraz jednocześnie pionowemu obciążeniu uderzeniowemu (skutek awarii tzw. słabego piętra) podczas wstrząsów sejsmicznych. Wyniki badań pokazują, iż degradacja sztywności słupów na skutek działania obciążenia uderzeniowego może mieć zasadnicze znaczenie prowadząc do zwiększenia odpowiedzi całego budynku w czasie trzęsienia ziemi. Wyniki badań wskazują również, iż moment, w którym nastąpi uderzenie odgrywa bardzo istotną rolę. Największego wzrostu odpowiedzi konstrukcji można spodziewać się, jeżeli uderzenie nastąpi w momencie maksymalnej deformacji poziomej słupów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. - Tom I : zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych strony 63 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Migda W., Jankowski R.: Degradacja sztywności słupów budynku na skutek działania pionowego obciążenia uderzeniowego w czasie wstrząsów sejsmicznych// W : Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. - Tom I : zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych/ ed. Prof. Krzysztof Stypuła Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2015, s.63-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi