FEM analysis of earthquake-induced pounding between two buildings modelled by shell elements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FEM analysis of earthquake-induced pounding between two buildings modelled by shell elements

Abstrakt

W artykule przeprowadzono dokładną analizę zderzeń pomiędzy dwoma budynkami stosując metodę elementów skończonych z użyciem elementów powłokowych. Wyniki analizy pokazują, iż kolizje mogą prowadzić do znacznego zwiększenia odpowiedzi konstrukcji lżejszej, podczas gdy zachowanie się cięższego budynku jest jedynie nieznacznie zależne od efektu zderzeń. Wyniki te jednoznacznie wskazują, iż podczas projektowania na terenach sejsmicznych szczególną uwagą należy zwrócić na budowlę słabszą, dla której zderzenia mogą być katastrofalne.

Robert Jankowski. (2010). FEM analysis of earthquake-induced pounding between two buildings modelled by shell elements, 171-174.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Shell Structures: Theory and Applications. - Vol. 2 strony 171 - 174
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jankowski R.: FEM analysis of earthquake-induced pounding between two buildings modelled by shell elements// Shell Structures: Theory and Applications. - Vol. 2/ ed. eds. W. Pietraszkiewicz, I. Kreja. London: CRC Press/Balkema, 2010, s.171-174

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi