Design of high frequency OTA in 130nm CMOS technology with single 1.2v power supply - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design of high frequency OTA in 130nm CMOS technology with single 1.2v power supply

Abstrakt

W artykule przedstawiono wzmacniacz transkonduktancyjny OTA zasilany niskim napięciem i przeznaczony do użycia w filtrach czasu ciągłego w zakresie wysokich częstotliwości przetwarzanych sygnałów. Stopień wejściowy zbudowany jest w oparciu o inwertery CMOS. Wartość transkonduktancji wzmacniacza jest przestrajana z wykorzystaniem efektu podłożowego tranzystorów. Omówiono również układ dostrajania wzmacniacza. Brak wewnętrznych węzłów zapewnia dobre charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza. W celu osiągnięcia wysokiego wzmocnienia napięciowego, stopień wejściowy wzmacniacza został obciążony układem o ujemnej rezystancji. Opisany układ zaprojektowano oraz wykonano symulacje po ekstrakcji topografii z użyciem technologii UMC (United Microelectronic Corp., Taiwan) 130 nm przy napięciu zasilania 1,2 V. Jako przykład zastosowania wzmacniacza zaprojektowano dolnoprzepustowy filtr eliptyczny trzeciego rzędu. Symulacje z użyciem oprogramowania SPECTRE wykazały częstotliwość odcięcia równą 800 MHz i zniekształcenia THD wynoszące mniej niż -40 dB dla napięcia wyjściowego o wartości 0,5 Vpp.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 403 - 408,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pankiewicz B., Madej M.: Design of high frequency OTA in 130nm CMOS technology with single 1.2v power supply// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.403-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi