Detection of stray current field interference on metal constructions using STFT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detection of stray current field interference on metal constructions using STFT

Abstrakt

Zaprezentowano metodę detekcji pola prądów błądzących wykorzystującą krótkoczasową transformatę Fouriera STFT. Ten sposób analizy umożliwia wyznaczenie zmian spektralnej gęstości mocy sygnału (np. potencjału konstrukcji) w funkcji czasu. Przedstawiono rezultaty analizy zmian potencjału w polu prądów błądzących generowanych przez trakcję tramwajową. Spektrogramy są kompozycją prążków w łącznej dziedzinie czasu i częstotliwości. Widoczna jest zgodność lokalizacji linii spektralnych na spektrogramie potencjału szyn oraz na spektrogramie potencjału rurociągu. Piki te związane są z przejazdem tramwajów. Jednakowa lokalizacja prążków na obu spektrogramach wskazuje na interferencję pola elektrycznego generowanego przez trakcję.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żakowski K., Darowicki K.: Detection of stray current field interference on metal constructions using STFT// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi