Evaluation of electric fields influence on hydrotechnical constructions using STFT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of electric fields influence on hydrotechnical constructions using STFT

Abstrakt

Zaprezentowano metodę detekcji pola elektrycznego z wykorzystaniem krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT). Ten rodzaj analizy umożliwia wyznaczenie zmian spektralnej gęstości mocy sygnału (np. potencjału konstrukcji) w funkcji czasu. Uzyskiwane spektrogramy są kompozycją prążków, określonych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Dobra korelacja lokalizacji prążków na spektrogramie odpowiadającym generatorowi prądów błądzących oraz spektrogramie odpowiadającym potencjałowi konstrukcji jest jednoznacznym dowodem, że pole prądów błądzących oddziałuje na badaną konstrukcję. Zaprezentowane wyniki pokazują możliwość dokładnej identyfikacji źródła prądów błądzących oraz ich interferencji na konstrukcje metalowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żakowski K., Darowicki K.: Evaluation of electric fields influence on hydrotechnical constructions using STFT// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi