Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w rezystancyjnych czujnikach gazów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w rezystancyjnych czujnikach gazów

Abstrakt

Opracowanie przedstawia problemy wykrywania gazów oraz substancji zapachowych, realizowanych za pomocą układów z czujnikami gazów. Opisano zasady działania tych czujników oraz stosowane układy detekcji. Przedstawiono metodę wykrywania gazów za pomocą analizy zjawisk fluktuacyjnych obserwowanych w rezystancyjnych czujnikach gazów. Proponowaną metodę zastosowano, wykorzystując czujniki dostępne na rynku oraz konstrukcje prototypowe. Szczegółowo opisano probelmy metrologiczne dotyczące skuteczności detekcji wybranych gazów toksycznych oraz substancji zapachowych, uwzględniając rozrzut parametrów zastosowanych czujników oraz czas pomiaru niezbędny do poprawnej detekcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej strony 79 - 125
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Smulko J., Kotarski M.: Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w rezystancyjnych czujnikach gazów// Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej/ ed. ed. Janusz Mroczek Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s.79-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi