Mateusz Kotarski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Hazardous gases detection by fluctuation-enhanced gas sensing

  W pracy przedstawiono układ pomiarowy oraz metodę za pomocą której można jednym rezystancyjnym czujnikiem gazów wykrywać dwa gazy: amoniak i siarkowodór. Podano wskaźnik jaki pozwala dokonać detekcji tych gazów już przy stężeniach rzędu pojedynczych ppm. Przebadano także powtarzalność wyników pomiarów w kilku egzemplarzach czujników.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fluctuation-enhanced scent sensing using a single gas sensor

  Wykrywanie zapachów podczas aromaterapii może być przeprowadzone za pomocą pojedynczego sensora gazów. W pracy rozważono efektywność detekcji zapachów olejków eterycznych za pomocą rezystancji DC oraz zjawisk fluktuacyjnych w tych sensorach, typu TGS2600,TGS2602,TGS823. Badania koncentrowały się na praktycznym zastosowaniu w aromaterapii do określania intensywności emitowanego zapachu. Opisano szczegółowo system do emisji zapachów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fluctuation-enhanced scent sensing using a single gas sensor

  Scent or aroma sensing during aromatherapy can be carried out by applying only a single resistance gas sensor (TGS - Taguchi Gas Sensors). This paper considers the efficiency of detection of essential oils by DC resistance and its fluctuations observed in TGS sensors. A detailed study has been conducted for scents emitted by five popular essential oils using three sensor types (TGS 2600, TGS 2602, TGS 823). The research was focused...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 108 razy