Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections

Abstrakt

Since traditional diagnosis of dermatophyte infections is slow, we present a rapid new pcr test for detection of trichophyton spp., microsporum canis and m. audouinii infections. the performance of the test was evaluated with: 58 dermatophyte isolates; 10 yeast, mould and human dna control samples; 25 routine specimens from patients suspected of having dermatophytosis; 10 hair specimens from guinea pigs experimentally infected with m. canis; and two samples from un-infected control animals. dna was prepared by a 10-min procedure from pure cultures as previously described. the 302 bp pcr product was obtained for 35/35 trichophyton isolates (10 species included) and the 279 bp for 3/3 m. canis and 4/4 m. audouinii samples. none of the 2 e. floccosum, 11 m. gypseum, 3 m m. persicolor or 12 control samples (yeast, mould, human dna) were positive with either of the two pcr tests. among the patient specimens, seven were t. rubrum positive, two for t. mentagrophytes, one was positive for t. tonsurans and 15 were dermatophyte negative by routine investigation (culture and/or pan-dermatophyte + t. rubrum multiplex pcr). the pcr results with our procedures were in 100% agreement with these results. finally, the microsporum pcr was positive for 10/10 guinea pig specimens from infected animals but for 0/2 of the control animal samples. the evaluation of the two pcr tests indicated excellent sensitivity and specificity.Jako, że tradycyjna diagnostyka zakażeń dermatofitowych jest powolna, przedstawiamy nowy szybki test oparty na technice PCR służący do detekcji Trichophyton spp., Microsporum canis oraz M. audoiuinii. Działanie testu było sprawdzane na 58 izolatach dermatofitów, 10 drożdżaków, pleśni oraz ludzkimDNA, 25 próbkach klinicznych pochodzących od pacjentów z podejrzeniem dermatomikozy, 10 próbek włosów pochodzących od świnek morskich zakażonych eksperymentalnie M. canis oraz 2 pochodzące od zwierząt kontrolnych. DNA zostało wyizolowane z zastosowaniem 10-minutowej procedury z czystych hodowli, jak to zostało wcześniej opisane. Produkt 302 pz otrzymano dla 35/35 izolatów Trichophyton (10 różnych gatunków, a produkt 279 pz otrzymano dla 3/3 M. canis i 4/4 M. audouinii. Żadna z 2 próbek E. floccosum, 11 M. gypseum, 3 M. persicolor czy 12 próbek kontrolnych (drożdżaki, pleśnie, ludzkie DNA) nie dała dodatnich wyników w żadnym z opisywanych testów. Z użyciem rutynowych badań próbek rytynowych 7 zidentyfikowan jako T. rubrum, 2 jako T. mentagrophytes, 1 jako T. tonsurans, a 15 jako nie zawierające dermatofitów. Wyniki prezentowanych reakcji PCR były w 100% zgodne z badaniami rutynowymi, ponadto wyniki reakcji PCR wykrywającej Microsporum były pozytywne dla 10/10 próbek zakażonych świnek morskich i negatywne dla zwerząt kontrolnych. Ocena zaproponowanych testów potwierdziła ich specyficzność i czułość.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
MEDICAL MYCOLOGY strony 486 - 490,
ISSN: 1369-3786
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brillowska-Dąbrowska A., Świerkowska A., Saunte D., Arendrup M.: Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections// MEDICAL MYCOLOGY. -, nr. No. 3 (2010), s.486-490
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi