Evaluation of a PCR Melting Profile method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of a PCR Melting Profile method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale

Abstrakt

W celu identyfikacji źródła infekcji spowodowanych przez dermatofity, jak i drogi ich transmisji, istnieje potrzeba szukania nowych metod, które pozwolą na głębokie zróżnicowanie genetyczne szczepów w obrębie rodzaju. W pracy po raz pierwszy pokazano zastosowanie techniki PCR MP opartej o adaptory oligonukleotydowe i różnice w temperaturze topnienia fragmentów restrykcyjnych DNA w reakcji PCR do wewnątrzgatunkowego typowania dermatofitów. W przedstawionym opracowaniu wykorzystano szczepy kliniczne wyizolowane ze skóry, palców i paznokci. Za pomocą PCR MP i metody RAPD przebadano 11 izolatów T. rubrum, 40 izolatów T. interdigitale i 14 izolatów M. canis. Z zastosowaniem techniki PCR MP wyróżniono 5 typów (z 1 podtypem) charakterystycznych dla T. rubrum i 7 typów charakterystycznych dla T. interdigitale. Analiza przeprowadzona metodą RAPD ujawniła 5 typów T. rubrum i 4 typy T. interdigitale. Nie zaobserwowano zróżnicowania w przypadku izolatów M. canis. Wyniki te wskazują, że PCR MP to niezawodna metoda na zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe T. rubrum i T. interdigitale o podobnej sile dyskryminacji jak metoda RAPD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY nr 59, strony 185 - 192,
ISSN: 0022-2615
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Leibner-Ciszak J., Dobrowolska A., Krawczyk B., Kaszuba A., Stączek P.: Evaluation of a PCR Melting Profile method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale// JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY. -Vol. 59, iss. 2 (2010), s.185-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi