Ewaluation of a PCR Melting Profile technique for bacterial strain differentiation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewaluation of a PCR Melting Profile technique for bacterial strain differentiation

Abstrakt

Badano przydatność techniki PCR MP w efektywnym typowaniu szczepów w badaniach epidemiologicznych zakażeń szpitalnych. Technika oparta jest na użyciu niskiej temperatury denaturacji podczas LM PCR. Badaniu zostały poddane izolaty Escherichia coli pochodzące od pacjentów Szpitala Klinicznego w Gdańsku. Wykazano, że technika jest szybka, o wysokim potencjale różnicującym i bardzo dobrej powtarzalności i może być zastosowana w badaniach epidemiologicznych. Użyteczność techniki PCR MP w typowaniu molekularnym była porównywana z metodą REA-PFGE, która uważana jest za złoty standard w badaniach epidemiologicznych izolatów pozyskiwanych od pacjentów i środowiska. Cechy metody PCR MP były dyskutowane w odniesieniu do konwencjonalnych metod. Przedstawione wyniki badań wykazały złożoną sytuację epidemiologiczną infekcji szczepami E.coli w badanym środowisku szpitalym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY nr 44, strony 2327 - 2332,
ISSN: 0095-1137
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krawczyk B., Samet A., Leibner J., Kur J.: Ewaluation of a PCR Melting Profile technique for bacterial strain differentiation// JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY. -Vol. 44., nr. nr 7 (2006), s.2327-2332
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi