Diagnozowanie procesu degradacji stali metodami elektromagnetycznymi. Cz. I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnozowanie procesu degradacji stali metodami elektromagnetycznymi. Cz. I

Abstrakt

Przedstawiono podstawy fizyczne trzech magnetycznych metod diagnozowania procesu degradacji stali eksploatowanych w energetyce. Opisano metody wykorzystujące odpowiednio: efekt Barkhausena, zjawisko emisji magnetoakustycznej oraz efekt prądów wirowych. Przedstawiono też układy pomiarowe dla tych metod.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B.: Diagnozowanie procesu degradacji stali metodami elektromagnetycznymi. Cz. I// Dozór techniczny.. -., nr. Nr 4 (249) (2010), s.76-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi