Dicyclohexylammonium benzenethiolate. Acta Cryst. Sect. E Struct. Rep. [on-line]**2003 vol. 59 s. o765-o766, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. tiofenolan dicykloheksyloamoniowy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dicyclohexylammonium benzenethiolate. Acta Cryst. Sect. E Struct. Rep. [on-line]**2003 vol. 59 s. o765-o766, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. tiofenolan dicykloheksyloamoniowy.

Abstrakt

Związek o wzorze C12H24N+ x C6H5S- został otrzymany poprzez reakcję tiofeno-lu z dicykloheksyloaminą. Oba fragmenty jonowe powiązane są w długie łańcu-chy poprzez wiązania N-H...S. Strukturę cząsteczkową i krystaliczną wyzna-czono posługując się rentgenowską analizą strukturalną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi