Chlorido(ethyldiphenylphosphine-P)(1-pyrrolidinecarbodithioato-S,S)nickel(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chlorido(ethyldiphenylphosphine-P)(1-pyrrolidinecarbodithioato-S,S)nickel(II)

Abstrakt

Przedmiotem publikacji jest struktura krystaliczna tytułowego [NiCl{S2CN(CH2)4}Cl(C14H15P)]. Atom niklu jest w tym przypadku skoordynowany przez S,S-chelatującą resztę ditiokarbaminianową, cząsteczkę fosfiny, zaś geometrię koordynacyjną dopełnia atom chloru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 64, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A., Turowska-Tyrk I., Becker B.: Chlorido(ethyldiphenylphosphine-P)(1-pyrrolidinecarbodithioato-S,S)nickel(II)// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 64., (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi