Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs

Abstrakt

Over the last twenty years a growing number of researchers have been interested in female entrepreneurship. It is wort noting that being a self-employed person, for certain women, is the only chance to participate actively in social and economic life. Women choose self-employment because of flexibility of schedule and family-related reasons. This study aims to increase knowledge about self-employment as one of multiple labor market choices. The most important findings of this work concern the identification of trends, crucial topics with particular attention to the costs, and potential future research towards a better understanding of female entrepreneurship. Selected from Google Scholar and EBSCO written in Polish and English studies were classified considering different criteria: main theme, impact, country of research and year.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Autorzy (3)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 105 - 116,
ISSN: 1640-6818
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Licznerska M., Rembiasz M., Siemieniak, P.: Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs// Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 132 (2018), s.105-116
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/epu.2018.132-09
Bibliografia: test
 1. Adamiec, J. (2008). Kobiety jako przedsiębiorcy. Studia BAS, 16. otwiera się w nowej karcie
 2. Bagard, M. (2013). Women's activity status and fertility in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 12 (4).
 3. Bator, K., Szaban, J. (2008). Elastyczny nie tylko pracownik. Personel i Zarządzanie. Retrieved from: pkpplewiatan.pl (1.05.2018).
 4. Boden, R.J. (1999). Flexible working hours, family responsibilities, and female self-employ- ment. American Journal of Economics and Sociology, 58 (1), 71-83. otwiera się w nowej karcie
 5. Bögenhold, D. Fachinger, U. (2014). Rationality of self-employment: Do female and male entrepre- neurs differ? Discussion Papers, 3. otwiera się w nowej karcie
 6. Bögenhold, D., Klinglmair, A. (2015). Female Solo Self-Employment-Features of Gendered Entre- preneurship. International Review of Entrepreneurship, 13 (1). otwiera się w nowej karcie
 7. Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 240.
 8. Borowska, A. (2013). Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, 3 (5), 152-162.
 9. Brush, C.G., De Bruin, A., Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneur- ship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1 (1), 8-24. otwiera się w nowej karcie
 10. Buchelt, B.I., Pauli, U., Pocztowski, A. (2016). Samozatrudnienie jako forma aktywności zawo- dowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 4 (323). otwiera się w nowej karcie
 11. Clark, K., Drinkwater, S. (2000). Pushed out or pulled in? Self-employment among ethnic minori- ties in England and Wales. Labour Economics, 7 (5), 603-628. otwiera się w nowej karcie
 12. Cloïn, M., Keuzenkamp, S., Plantenga, J. (2011). A matter of culture and cost? A comparison of the employment decisions made by mothers with a lower, intermediate and higher level of education in the Netherlands. Work, Employment and Society, 25 (3), 468-486. otwiera się w nowej karcie
 13. Costin, Y. (2012). In pursuit of growth: an insight into the experience of female entrepreneurs. In- ternational Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (2), 108-127. otwiera się w nowej karcie
 14. Czechowska-Bieluga, M. (2010). Płeć a poczucie jakości życia przedsiębiorców. Edukacja Usta- wiczna Dorosłych, 3 (70), 56-64.
 15. Dabic, M., Daim, T., Bayraktaroglu, E., Novak, I., Basic, M. (2012). Exploring gender differences in attitudes of university students towards entrepreneurship: an international survey. Inter- national Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (3), 316-336. otwiera się w nowej karcie
 16. Dautzenberg, K. (2012). Gender differences of business owners in technology-based firms. Inter- national Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (1), 79-98. otwiera się w nowej karcie
 17. DeMartino, R., Barbato, R. (2003). Differences between women and men MBA entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career motivators. Journal of Business Venturing, 18 (6), 815-832. otwiera się w nowej karcie
 18. Denyer, D., Tranfield, D. (2006). Using qualitative research synthesis to build an actionable knowl- edge base. Management Decision, 44 (2), 213-227. otwiera się w nowej karcie
 19. DiCecio, R., Engemann, K.M., Owyang, M.T., Wheeler, C.H. (2008). Changing trends in the labor force: A survey. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 90 (1), 47. otwiera się w nowej karcie
 20. García, M.C.D., Welter, F. (2013). Gender identities and practices: Interpreting women entrepre- neurs' narratives. International Small Business Journal, 31 (4), 384-404. otwiera się w nowej karcie
 21. Georgellis, Y., Wall, H.J. (2005). Gender differences in self-employment. International Review of Applied Economics, 19 (3), 321-342. otwiera się w nowej karcie
 22. Gródek-Szostak, Z., Szeląg-Sikora, A. (2017). Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładzie Punktów Konsultacyjnych). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 17-27. otwiera się w nowej karcie
 23. Gutiérrez-Domenech, M., Bell, B. (2004). Female labour force participation in the United King- dom: evolving characteristics or changing behaviour? Bank of England. otwiera się w nowej karcie
 24. Hammarstedt, M. (2004). Self-employment among immigrants in Sweden-an analysis of intra- group differences. Small Business Economics, 23 (2), 115-126. otwiera się w nowej karcie
 25. Haponiuk, M. (2014). Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. In: M. Kiełkowska (ed.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (p. 38-52). Instytut Obywatelski.
 26. Hessels, J., Van Gelderen, M., Thurik, R. (2008). Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers. Small Business Economics, 31 (3), 323-339. otwiera się w nowej karcie
 27. Hundley, G. (2000). Male/female earnings differences in self-employment: The effects of marriage, children, and the household division of labor. ILR Review, 54 (1), 95-114. otwiera się w nowej karcie
 28. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Elastyczne formy pracy a rodzina. Wyniki badań wśród wielkopolskich przedsiębiorców. Teologia i Moralność, 91 (15). otwiera się w nowej karcie
 29. Kepler, E. Shane, S. (2007). Are male and female entrepreneurs really that different? Office of Advocacy, US Small Business Administration.
 30. Kirkwood, J., Tootell, B. (2008). Is entrepreneurship the answer to achieving work-family bal- ance? Journal of Management & Organization, 14 (3), 285-302. otwiera się w nowej karcie
 31. Kurowska, A. (2013). Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce związane z macierzyństwem. Kobieta i Biznes, 1-4, 5-13.
 32. Kurowska, A., Dwórznik, I., Franczak, P. (2011). Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian. Retrieved from: academia.edu (30.04.2018).
 33. Landmesser, J.M. (2017). Differences in income distributions for men and women in Poland -an analysis using decomposition techniques. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16 (4). otwiera się w nowej karcie
 34. Lisowska, E. (2004). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, In: Płeć a możliwości ekonomiczne w Pols- ce: Czy kobiety straciły na transformacji? Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej.
 35. Lisowska, E., Sawicka, J. (2009). Kobiety i gospodarka. Raport. Retrieved from: pokl.up.gov.pl (28.04.2018).
 36. Lombard, K.V. (2001). Female self-employment and demand for flexible, nonstandard work sched- ules. Economic Inquiry, 39 (2), 214-237. otwiera się w nowej karcie
 37. Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów -wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15 (34), 27-47.
 38. Massaro, M., Dumay, J., Guthrie, J. (2016). On the shoulders of giants: undertaking a structured literature review in accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 29 (5), 767-801. otwiera się w nowej karcie
 39. Matuszewska-Janica, A. (2016). Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w państwach UE. Analiza dla lat 2006-2014. Retrieved from: dspace.uni.lodz.pl (30.04.2018). otwiera się w nowej karcie
 40. Misiak, S. (2015). Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce. Handel Wewnętrzny, 3, 164-173.
 41. Noseleit, F. (2014). Female self-employment and children. Small Business Economics, 43 (3), 549-569. otwiera się w nowej karcie
 42. Petticrew, M., Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Hoboken: John Wiley & Sons. otwiera się w nowej karcie
 43. Polkowska, D. (2007). Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 69 (1), 231-243.
 44. Rønsen, M. (2014). Children and family: A barrier or an incentive to female self-employment in Norway? International Labour Review, 153 (2), 337-349. otwiera się w nowej karcie
 45. Rykowska, J., Sawicka, J., Stolarczyk, P. (2013). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z pers- pektywy gender. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10 (59), 607-619.
 46. Sappleton, N. (2009). Women non-traditional entrepreneurs and social capital. International Jour- nal of Gender and Entrepreneurship, 1 (3), 192-218. otwiera się w nowej karcie
 47. Sawicka, J., Lagoda, J. (2015). Gender and sustainability in the economic development-equal chances for women at the labour market. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (4).
 48. Shelton, L.M. (2006). Female entrepreneurs, work-family conflict, and venture performance: New insights into the work-family interface. Journal of Small Business Management, 44 (2), 285-297. otwiera się w nowej karcie
 49. Szczygieł, E., Piecuch, T. (2014). Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych. Centrum wspierania edukacji i przedsiębiorczości Rzeszów. Retrieved from: cwep.eu (30.04.2018). otwiera się w nowej karcie
 50. Szepelska, A. (2015). Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu w kontekście rozwijania przedsiębiorczości kobiet zamieszkałych obszary wiejskie województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7 (16/3), 367-378.
 51. Warat, W., Krzaklewska, E. (2016). Czy prekariat ma płeć? Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, Rocznik Lubuski, 42 (1), 229-245.
 52. Wellington, A.J. (2006). Self-employment: the new solution for balancing family and career? La- bour Economics, 13 (3), 357-386. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi