Digital Imaging and Communication in Medicine Standard for Breast Thermal Imaging - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Digital Imaging and Communication in Medicine Standard for Breast Thermal Imaging

Abstrakt

Omówiono znaczenie normy DICOM w obrazowaniu medycznym. Zaproponowano metodę opisu danych w diagnostyce terminczej piersi dla potrzeb normy DICOM. Zaprojektowano i wykonano algorytmy automatycznej konwersji danych oraz tworzenia struktur danych w hierarchiczno-obiektowym modelu danych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Performance Evaluation of Breast Cancer, Screening, Diagnosis and Treatment strony 201 - 211
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rumiński J.: Digital Imaging and Communication in Medicine Standard for Breast Thermal Imaging// Performance Evaluation of Breast Cancer, Screening, Diagnosis and Treatment/ ed. eds. Eddie Y.K.Ng, U.Rajendra Acharya i Jasjit S. Suri California, USA: American Scientific Publishers, 2010, s.201-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi