Dobór sposobu autokalibracji cęgów prądowych wykorzystywanych do pomiarów rezystancji uziemienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór sposobu autokalibracji cęgów prądowych wykorzystywanych do pomiarów rezystancji uziemienia

Abstrakt

Cęgowe przetworniki prądu stosowane w miernikach rezystancji uziemienia wprowadzają dodatkowe błędy pomiarowe, które można wydatnie zmniejszyć poprzez zastosowanie algorytmów autokalibracji. Omówiono problemy związane z doborem sposobu autokalibracji oraz zasadniczych elementów układu pomiarowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 84 - 86,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M.: Dobór sposobu autokalibracji cęgów prądowych wykorzystywanych do pomiarów rezystancji uziemienia// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr [9] bis (2006), s.84-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi