Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro i w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro i w Polsce

Abstrakt

Artykuł przedstawia sytuację polskich gospodarstw domowych na tle podmiotów funkcjonujących w obszarze euro. Omówiono w nim dochody tych podmiotów oraz ich podział na spożycie i oszczędności. Ponadto analizie poddano wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych w strefie euro, ich skłonność do oszczędzania i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Po przystąpieniu do obszaru euro polskiego gospodarstwa domowe będą znaczącymi w nim podmiotami i odegrają istotną rolę uczestnicząc w jego rynku finansowym. Okres transformacji i akcesja do UE przygotowały je do wykorzystywania szans jakie daje im rozwijająca się gospodarka rynkowa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia strony 479 - 488
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro i w Polsce// Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia/ ed. red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s.479-488
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi