Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych

Abstrakt

Do podstawowych czynników determinujących obecność i aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym należy zgromadzony przez nie majątek. W opracowaniu analizie poddano wielkość i strukturę majątku finansowego gospodarstw domowych w wybranych krajach UE w latach 1995-2006. Następnie przedstawiono źródła finansowania tego majątku, do których zaliczono dochody gospodarstw domowych, zgromadzone przez nie oszczędności oraz środki pochodzące z pożyczek i kredytów. W ostatniej części opracowania zaprezentowano podstawowe wskaźniki, które można wykorzystać dokonując oceny kondycji finansowej gospodarstwa domowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarstwa domowe na rynku finansowym : monografia Katedry Finansów strony 85 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi