Lokaty w bankach komercyjnych i fundusze inwestycyjne jako instytucje oszczędnościowe gospodarstw domowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lokaty w bankach komercyjnych i fundusze inwestycyjne jako instytucje oszczędnościowe gospodarstw domowych

Abstrakt

Każde gospodarstwo domowe podejmując decyzję o oszczędzaniu zainteresowane jest ulokowaniem swoich środków pieniężnych w najlepszy, tzn. zgodny z jego preferencjami i możliwościami, instrument. Niniejszy artykuł jest próbą analizy oszczędności gospodarstw domowych ze względu na dwie, najbardziej popularne obecnie formy ich gromadzenia, a mianowicie lokaty w bankach komercyjnych i środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kordalska A.: Lokaty w bankach komercyjnych i fundusze inwestycyjne jako instytucje oszczędnościowe gospodarstw domowych // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi