Doskonalenie relacji uniwersytetu z otoczeniem na przykładzie wybranych uczelni technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie relacji uniwersytetu z otoczeniem na przykładzie wybranych uczelni technicznych

Abstrakt

Autor stawia tezę, że implementacja modelu potrójnej spirali (triple helix), budowania ścisłych, wzajemnych relacji uczelni z otoczeniem będzie sprzyjać doskonaleniu zarządzania wiedzą w uniwersytecie i jego ewolucji w kierunku organizacji opartej na wiedzy i realizacji trzeciej misji uczelni. Autor przedstawia opinie rektorów wybranych uczelni technicznych o roli konwentów, których jednš z ról jest urzeczywistnianie trzeciej misji w praktyce. W konkluzji stwierdzono, że w uczelniach kluczowym czynnikiem sukcesu jest stworzenie pracownikom przestrzeni do przedsiębiorczości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych strony 312 - 320
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Doskonalenie relacji uniwersytetu z otoczeniem na przykładzie wybranych uczelni technicznych// Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych/ ed. redakcja naukowa Arkadiusz Potocki. Warszawa: Difin, 2009, s.312-320
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi