Dostępność transportowa obszarów portowo-przemysłowych Gdańska i Gdyni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dostępność transportowa obszarów portowo-przemysłowych Gdańska i Gdyni

Abstrakt

Koniecznośc poprawy funkcjonowania systemu transportowego Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej: rozwój układu ulicznego w zakresie połączeń terenów portowych z siecią dróg krajowych, systemu transportu na terenach portowych, podniesienie sprawności sieci ulicznej, wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania transportem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 276 - 285,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J., Kustra W., Jamroz K.: Dostępność transportowa obszarów portowo-przemysłowych Gdańska i Gdyni// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.276-285
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi