Drawing Functions and NLP Algorithm Steps for Optimization Problems by using O&G Software. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drawing Functions and NLP Algorithm Steps for Optimization Problems by using O&G Software.

Abstrakt

Praca opisuje program służący do wizualizacji problemów programowania nieliniowego (funkcja celu, ograniczenia) oraz pracy rozwiązującego je algorytmu. Wizualizacja może być realizowana w przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kormański H., Rudzinska K.: Drawing Functions and NLP Algorithm Steps for Optimization Problems by using O&G Software.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi