Dynamic elektrochemical impedance spectroscopy measurements of passive layer cracking under static tensile stresses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic elektrochemical impedance spectroscopy measurements of passive layer cracking under static tensile stresses.

Abstrakt

Dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna umożliwia badanie podatności i odporności korozyjnej różnych materiałów konstrukcyjnych, a w szczególności określenie właściwości elektrochemicznych warstw pasywnych występujących na ich powierzchni. W wielu przypadkach pęknięcie warstwy pasywnej pod wpływem działania naprężeń rozciągających prowadzi do korozji naprężeniowej. Z tego względu badania pękania warstw pasywnych austenitycznych stali wysokostopowych w warunkach obciążeń mechanicznych ułatwiają dogłębne zrozumienie mechanizmu korozji naprężeniowej.Praca ta zawiera wyniki dynamicznych badań impedancyjnych uzyskane dla procesu pękania warstwy pasywnej nastali 304L w środowisku chlorków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY nr 8, strony 352 - 359,
ISSN: 1432-8488
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A.: Dynamic elektrochemical impedance spectroscopy measurements of passive layer cracking under static tensile stresses. // JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 8., nr. 6 (2003), s.352-359
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi