Dynamika przemian przestrzennych miasta i jej symulacja z wykorzystaniem modelu komórkowego na przykładzie rozwoju urbanistycznego aglomeracji gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamika przemian przestrzennych miasta i jej symulacja z wykorzystaniem modelu komórkowego na przykładzie rozwoju urbanistycznego aglomeracji gdańskiej

Abstrakt

Przedmiotem rozprawy jest zagadnienie dynamiki przemian przestrzennych miasta w ujęciu teorii samoorganizacji, która stanowi fragment matematycznej teorii systemów dynamicznych. Rozprawa poświęcona została poznaniu możliwości opisywania i symulacji history¬cznych przekształceń, aktualnych procesów przestrzennych i potencjalnych scenariuszy rozwoju złożonych miejskich układów osadniczych. Badania i prowadzone na ich podstawie rozważania wykorzystują model zbudowany w oparciu o matematyczny aparat automatu komórkowego. Zawarte w dysertacji rozważania aplikacyjne zostały zastosowane do opisu rozwoju aglomeracji gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi