Efficient production of the Toxoplasma gondii GRA6, p35 and SAG2 recombinant antigens and their applications in the serodiagnosis of toxoplasmosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efficient production of the Toxoplasma gondii GRA6, p35 and SAG2 recombinant antigens and their applications in the serodiagnosis of toxoplasmosis

Abstrakt

Skonstruowano system ekspresji rekombinantowych białek antygenowych GRA6, p35 i SAG2 Toxoplasma gondii. Uzyskano miligramowe ilości białek fuzyjnych po zastosowaniu jednoetapowego oczyszczania z wykorzystaniem metody chromatografii metalopowinowactwa. Przydatność otrzymanych antygenów do konstrukcji serologicznego testu diagnostycznego oszacowano z wykorzystaniem testu ELISA, w którym zastosowano 99 surowic pobranych od pacjentów w ramach rutynowej diagnostyki toksoplazmozy. Rekombinantowe białka antygenowe GRA6 i p35 wykrywały przeciwciała anty-T. gondii, pochodzące z surowic pacjenów z wczesną toksoplazmozą (70,6%), częściej niż przeciwciała z surowic przewlekłych (65,2%). Antygen rekombinantowy SAG2 wykazał natomiast podobną reaktywność w przypadku stosowania surowic pochodzących od badanych grup pacjentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hiszczyńska-Sawicka E., Kur J., Pietkiewicz H., Holec-Gąsior L., Gąsior A., Myjak P.: Efficient production of the Toxoplasma gondii GRA6, p35 and SAG2 recombinant antigens and their applications in the serodiagnosis of toxoplasmosis// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi