Eksperymentalna weryfikacja przydatności wybranych parametrów standardu MPEG-7 w procesie klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalna weryfikacja przydatności wybranych parametrów standardu MPEG-7 w procesie klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych

Abstrakt

Obecnie stosowane metody wyszukiwania informacji muzycznej w internecie bazują na parametrycznym opisie zawartości danych multimedialnych. W standardzie MPEG-7 w części dotyczącej sygnałów fonicznych zawarto opis oparty w dużej mierze o analizę widmową, przy czym dla dźwięków muzycznych parametryzowane jest widmo FFT fragmentu stanu quasi-ustalonego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 84, strony 63 - 68,
ISSN: 0324-9344
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Żwan P.: Eksperymentalna weryfikacja przydatności wybranych parametrów standardu MPEG-7 w procesie klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych// Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 84., nr. 28 (2003), s.63-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi