Eksperymentalne badanie efektywności sprężenia monolitycznych i prefabrykowanych wsporników o średniej smukłości ścinania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksperymentalne badanie efektywności sprężenia monolitycznych i prefabrykowanych wsporników o średniej smukłości ścinania

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych sprężanych prętami bez przyczepności krótkich wsporników słupa o średniej smukłości ścinania (aF/d = 0,6) z zakresu morfologii zarysowania, wytężenia betonu i stali zbrojeniowej oraz nośności. Efektywność zastosowania prętów sprężających jako zbrojenia głównego określano dla elementów monolitycznych oraz w przypadku łączenia wsporników i słupa za pomocą sprężania, w dwuetapowej technologii procesu wykonawstwa. W elementach prefabrykowanych wsporniki ze słupem łączone były na suchy styk lub też na powierzchni nanoszono dodatkowo warstwę kleju konstrukcyjnego. W artykule zweryfikowano przydatność zastosowania modelu obliczeniowego bazującego na hipotezie ścinania - tarcia z uwzględnieniem poziomej siły pochodzącej od sprężania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska strony 159 - 166,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Nagrodzka-Godycka K., Sikorska M.: Eksperymentalne badanie efektywności sprężenia monolitycznych i prefabrykowanych wsporników o średniej smukłości ścinania// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -., nr. z. 58 (2011), s.159-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi