Entropia w algorytmach opartych na ewolucji populacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Entropia w algorytmach opartych na ewolucji populacji

Abstrakt

Zastosowanie entropii w analizie zachowania się różnorodnych systemów daje podstawy do podjęcia próby wykorzystania entropii w algorytmach opartych na ewolucji populacji. Koncepcja badania proponowana przez autorów oparta jest na pewnej propozycji intelektualnej i wymaga zdefiniowania niezbędnych pojęć teoretycznych. Dlatego też celem rozdziału jest zdefiniowanie pojęć: entropii a priori potencjalnego rozwiązania oraz średniej entropii populacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wędrowska E., Forkiewicz M.: Entropia w algorytmach opartych na ewolucji populacji// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi