Environmental Degradation of Engineering Materials & Materials Engineering and Technologies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Environmental Degradation of Engineering Materials & Materials Engineering and Technologies

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 183,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Zieliński A.: Environmental Degradation of Engineering Materials & Materials Engineering and Technologies// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi