Experiences from operation of different expansion devuces for application in domestic micro CHP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experiences from operation of different expansion devuces for application in domestic micro CHP

Abstrakt

W pracy opisano doświadczenia zdobyte podczas badań trzech różnych urządzeń ekspansyjnych, możliwych do zaimplementowania w mikrosiłowni CHP. Przebadano ekspander wykonany na bazie sprężarki spiralnej oraz dwojakiego rodzaju silniki pneumatyczne. Wykazano "wyższość" maszyn pneumatycznych nad ekspanderem typu scroll, uzyskując sprawności wewnętrzne w zakresie 61-82%. Dodatkowo, mniejsza objętość i masa urządzeń pneumatycznych stanowi korzyść z punktu widzenia zastosowań w domowej mikrosiłowni CHP. Urządzenia pneumatyczne mogłyby w obiegu ORC stanowić alternatywę dla typowych turbin parowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Thermodynamics nr 31, strony 3 - 13,
ISSN: 1231-0956
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Mikielewicz J., Wajs J.: Experiences from operation of different expansion devuces for application in domestic micro CHP// Archives of Thermodynamics. -Vol. 31., nr. No. 4 (2010), s.3-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi