Finanse gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996-2006 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finanse gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996-2006

Abstrakt

W ostatnich latach coraz większa uwaga nauki i praktyki gospodarczej koncentrowana jest na gospodarstwach domowych. Od ich kondycji finansowej, preferencji, celów, zdolności akumulacyjnej i możliwości inwestycyjnych zależą efekty gospodarcze i finansowe osiągane przez inne podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesów zachodzących w obszarze finansów polskich gospodarstw domowych w latach 1996-2006. Ocenie poddano osiągane przez nie dochody, wydatkowane środki pieniężne, kierunki inwestowania oraz korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania potrzeb tych podmiotów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego strony 375 - 383
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Finanse gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996-2006// Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego/ ed. red. nauk. Danuta Dziawgo ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s.375-383
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi