Formation of bubbles from a single nucleation site. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formation of bubbles from a single nucleation site.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki systematycznych badań eksperymentalnych wrzenia wody destylowanej i metanolu z pojedynczego, sztucznego centrum nukleacji. Jako centra nukleacji służyły otwory wywiercone na czołowej powierzchni miedzianego pręta. Średnice otworów wynosiły: 0.25 mm, 0.60 mm oraz 1.0 mm. Do pomiaru częstotliwości odrywania się pęcherzyków zastosowano układ laser diodowy-fotodioda. Sygnał z fotodiody był rejestrowany za pomocą oscyloskopu cyfrowego lub karty dźwiękowej. Średnicę pęcherzyków wyznaczano na podstawie zdjęć wykonanych kamerą cyfrową stosując następnie komercyjne programy obliczeniowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Thermodynamics nr 23, strony 59 - 77,
ISSN: 1231-0956
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Polewski J., Szymczyk J.: Formation of bubbles from a single nucleation site. // Archives of Thermodynamics. -Vol. 23., nr. 3 (2002), s.59-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi