Formulation of the inverse problem in thermal tomography for burn diagnostics. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formulation of the inverse problem in thermal tomography for burn diagnostics.

Abstrakt

Zdefiniowano zagadnienie odwrotne w analizie przepływów ciepła w strukturach biologicznych, którego rozwiązanie jest niezbędne w tomografii termicznej. Celem jest rekonstrukcja rozkładu właściwości cieplnych w strukturze geometrycznej badanych obiektów. Wektor decyzyjny może być zdefiniowany na podstawie wiedzy o badanym obiekcie. Można wybrać liczbę nieznanych parametrów modelu termicznego tego obiektu. Dla małej liczby niezbędna jest dobra znajomość parametrów modelu. Dla zbyt dużej liczby nieznanych elementów jakość algorytmu rekonstrukcyjnego może ulec pogorszeniu a nawet problem może stać się nierozwiązywalnym. Pokazano metody zastosowane do rozwiązania problemu w badaniach fantomowych, jak i w nieinwazyjnej diagnostyce oparzeń skóry.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Hryciuk M., Nowakowski A.: Formulation of the inverse problem in thermal tomography for burn diagnostics.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi