Fotokatalityczne właściwości TiO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotokatalityczne właściwości TiO2

Abstrakt

Fotokataliza to reakcja zachodząca na skutek absorpcji światła przez fotokatalizator lub substrat. Fotokatalizator to substancja, która wpływa korzystnie na przebieg reakcji zachodzącej pod wpływem światła i sama nie ulega zużyciu. Dobry fotokatalizator powinien wykazywać wysoką aktywność fotokatalityczną. Wśród półprzewodników wykazujących działanie fotokatalityczne w reakcjach degradacji związków organicznych za najbardziej efektywny uważa się ditlenek tytanu (TiO2).

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nanotechnologia w praktyce strony 77 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Żelechowska K., Klein M.: Fotokatalityczne właściwości TiO2// Nanotechnologia w praktyce/ ed. Kamila Żelechowska Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s.77-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 160 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi